ลำดับ
ชื่อผู้ขอ
ชื่อเพลง
มอบให้
วันที่
39
เหม
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
ทุกคน
09-07-2558
38
เฟิน
พลังงานจนล์
ทุกคน
09-07-2558
37
โม
ทำไมเธอไม่ร้ก
น้องเฟิน
09-07-2558
36
เด็กควนพลอง
ทำไมเธอไม่ร้ก
น้องน้ำ
08-07-2558

 

จำนวนผู้ขอเพลง 101 ถึง 104 จากทั้งหมด 104 คน